Daňový poradce, tax adviser czech Daňový poradce Bc.Netrvalová, Daňový poradce Plzeň, Daňový poradce Praha

 

Naše služby:

Daňová přiznání, přihlášení k dani, vrácení DPH

Daň z příjmů fyzických osob (sociální zabezpečení a zdravotní pojištění)

Daň z příjmů právnických osob (plánování daní, převodní ceny, převody nemovitostí, investiční pobídky a fondy EU)

Daňové poradenství (konzultace, služby při restrukturalizaci firem, lokální i mezinárodní optimalizace)

Nepřímé daně (mezinárodní optimalizace DPH, spotřební daně, plánování DPH)

Vracení DPH ze zahraničí

Zastupování a vedení sporu (pomoc při daňových kontrolách, jednání s finančními úřady, daňové spory)

Lektorská činnost

Services:

Tax records and Accounting

 • posting invoices received and issued
 • accounting of receipts and bank statements
 • recognition of credits, credit notes, internal accounting documents and more
 • monthly or quarterly processing of tax returns value added tax (payers)
 • processing of general messages to the Value Added Tax
 • processing of annual returns of income tax
 • advance quarterly and annual returns to the road tax (for payers)
 • other tax returns and other official forms by Individualized situation
 • inventory accounts at end of period
 • preparation of financial statements (current year, or during the interim year, according to the requirements of Individual)
 • processing of any financial reporting as required client (reports of debtors and creditors, financial analysis, etc.)
 • representation before tax authorities, cooperation with auditors
 • providing accounting advice
 • other tasks according to individual situation

Payroll Accounting

 • calculate gross and net earnings by submitted documents
 • calculation of deductions and contributions for a financial office, management of social security and health insurance
 • issue of pay and wage sheets
 • employee login and logout
 • annual tax bill on personal income

Processing tax returns

 • annual tax return income individuals (employees,Self-employed), including reports for health insurance and Social Security
 • annual tax return income tax

Vedení účetnictví a daňové evidence

Nabízíme komplexní služby v oblasti vedení účetnictví (podvojné účetnictví), daňové evidence, rekonstrukce účetnictví, zpracování mezd a daňových přiznání pro malé a střední firmy.

Účetní služby poskytujeme v Plzni a okolí, Praze, Středočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji.

Vedení daňové evidence a účetnictví

 • zaúčtování faktur přijatých a vydaných
 • zaúčtování pokladních dokladů a bankovních výpisů
 • zaúčtování zápočtů, dobropisů, interních účetních dokladů a dalších
 • měsíční nebo čtvrtletní zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty (u plátců)
 • zpracování souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty
 • roční zpracování přiznání k dani z příjmů
 • čtvrtletní zálohy a roční přiznání k silniční dani (u plátců)
 • další daňová přiznání a jiné úřední formuláře podle individální situace
 • inventarizace účtů na konci období
 • zpracování účetní závěrky (běžné roční, případně mezitimních v průběhu roku dle individálních požadavků)
 • zpracování libovolného finančního reportingu podle přání klienta (přehledy dlužníků a věřitelů, finanční analýzy, atd.)
 • zastupování před finančním úřadem, spolupráce s auditory
 • poskytování účetního poradenství
 • další úkony dle individuální situace

více na http://www.accounting-tax.eu

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting